ابعاد Galaxy Note 1 ، وزن هاتف Galaxy Note 1 ، شاشة Galaxy Note 1